HOME | DISCLAIMER

Voetbal kijken in de Bakker

-  
   

Vanaf 9 juni 2012: EK voetbal!!

Alle wedstrijden van Oranje live op grote schermen!! Natuurlijk weer met diverse acties!

Disclaimer
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Café de Bakker. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze voorwaarden. Deze website bevat informatie afkomstig van Café de Bakker. Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie incorrect en/of incompleet zijn. In geen enkel geval is Café de Bakker aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website. Tevens behoudt Café de Bakker te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen.

E-mailgebruik
Elke e-mail die binnenkomt bij Café de Bakker wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt.Café de Bakker kan in geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De naam-, adres- en telefoonnummergegevens die worden opgegeven voor de beantwoording van een e-mail, zullen alleen voor dit doel door Café de Bakker worden gebruikt.

Privacystatement
Café de Bakker respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Café de Bakker houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Hiermee kan Café de Bakker haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Link naar website derden
Deze website kan een link aangeven naar een of meerdere websites die door andere partijen dan Café de Bakker worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. Café de Bakker heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Auteursrechten
Café de Bakker behoudt zich het auteursrecht op de via cafedebakker.com verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is derhalve niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk(niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Café de Bakker.

Agenda

14-07   besloten feest
   

Café gesloten v.a. 19.00 uur.